Vooropgesteld, onze Toerkalender wordt met zorg samengesteld en daarna niet meer gewijzigd. Leden passen immers hun agenda hierop aan en willen weten waar zij aan toe zijn. Kleine wijzigingen in kilometers of een kleine wijziging omdat de route hierdoor verbetert worden wel aangebracht. Deze zijn zo miniem dat dit doorgaans niet eens opvalt. De trackmasters houden van kwaliteit en veiligheid. Toch hebben zich onlangs enkele grotere ‘conflicten’ voorgedaan waardoor de Toerkalender stante pede gewijzigd werd. We vinden dit vervelend, maar soms kan het echt niet anders. Oorzaak: horeca die op dat moment nog niet geopend of beschikbaar is. Het overkomt ons iets teveel op dit moment.
Daarom hebben we eerder dan normaal de geplande ritten voor de komende maanden opnieuw strak ingetekend en zoveel mogelijk rekening gehouden met beschikbaarheid van de horeca. Dat heeft nog enkele aandachtpunten opgeleverd. Bijvoorbeeld voor de maandelijkse ‘rit met een drankje achteraf van de penningmeester’. Die moest in april helaas verplaatst worden van 28 naar 21 april. In de bijlage vinden jullie de bijgewerkte versie van de Toerkalender van 2024 versie 04. Alle noodzakelijke grote en kleine wijzigingen zijn daarin verwerkt tot en met de maand juni. Daarnaast zijn deze data ook verwerkt in de Toeragenda op de website. We blijven alert en zorgvuldig om ander ongemak te voorkomen.