Een beperkt aantal leden heeft in 2019 klachten geuit over de pasvorm van (enkele) kledingstukken uit de nieuwe Vitesse-kledinglijn. De vrijwilligers van onze kledingcommissie hebben de afgelopen tijd een inventarisatie van de klachten gemaakt en contact gelegd met Vitesse. Inmiddels is de garantie-afhandeling afgerond. Goed te melden dat alle klachten zijn geaccepteerd.
Je ziet: net als onze lange tochten, is ook de kledingservice van TC Woensel (bijna) grenzeloos. Complimenten aan de commissieleden die hier de laatste maanden zijn ingedoken.

Concreet betekent dit dat we iedereen die een klacht heeft ingediend binnenkort van nieuwe kleding voorzien. De geplande levering is eind december/begin januari. Op het moment dat de kleding binnen is, ontvangen deze leden een uitnodiging voor een pas/ruilavond. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat je de om te ruilen kleding schoon en ongedragen inlevert.

Voor de volledigheid: niet gemelde klachten over de maatvoering kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

Overigens, en gelukkig: het overgrote deel van de leden rijdt inmiddels tevreden rond in de nieuwe Vitesse-lijn. We hebben veel positieve reacties ontvangen, zowel over het ontwerp als ook de kwaliteit en pasvorm.